Profülaktilise ja raviva toimega süsteemne fungitsiid õuna- ja pirnipuudel kärntõve ja jahukaste tõrjeks.

Toimeaine:

  • difenokonasool 250 g/l

Kasutusjuhend: 0,1-0,224 l/ha.

Pritsimiskordi kuni 5, intervalliga 10-14 päeva:

  • esimene pritsimine roosade õienuppude faasis enne õitsemist kulunormiga 0,1 l/ha;
  • järgnevad pritsimised vastavalt vajadusele pärast õitsemist kulunormiga 0,15-0,224 l/ha

Lae: