Fungitsiid erinevate seenhaiguste tõrjeks teraviljadel ja viinamarjal.

Toimeaine:

  • tebukonasool 250 g/l

Kasutusjuhend:
Suvi- ja taliteraviljad 0,2–1,0 I/ha, kuni 2 pritsimist intervalliga 21 päeva. Viinamari 0,4 l/ha, kuni 3 pritsimist intervalliga 14 päeva.

Kasutatakse kui ilmnevad esimesed haigusnähud.

Nisu, rukki ja tritikale puhul mitte kasutada kemikaali hilisemas kasvufaasis kui BBCH 69 (õitsemise lõpp). Odra ja kaera puhul mitte kasutada kemikaali hilisemas kasvufaasis kui BBCH 65 (täielik õitsemine).

Lae: