Fungitsiid talinisu ja tali- ning suviodra seemnete puhtimiseks.

Toimeaine:

  • difenokonasool 30 g/l

Interest kasutamine säilitab kultuuri saagipotentsiaali ja takistab saagi kvaliteedi langust, pidurdades seemnete ja pinnase kaudu levivate haiguste arengut.

Kasutusjuhend:

Kultuur Kahjustaja Kulunorm
Talinisu Nisu kõvanõgi (Tilletia caries), fusarioosid (Fusarium spp.),
nisu lendnõgi (Ustilago tritici)
2,0 l/t
Tali- ja suvioder Odra lendnõgi (Ustilago nuda), fusarioosid (Fusarium spp.),
odra-triiptõbi (Pyrenophora graminea)
2,0 l/t

Lae: