26. septembril sai turule laskmise loa meie uus selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav herbitsiid laialeheliste ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks rapsil – CLAP FORTE ™.
Toote toimeaineks on klopüraliid (720 g/kg).

TOOTE KASUTAMINE
Tali- ja suviraps
Kasutada kevadel, alates vegetatsiooni algusest kuni õiepungade moodustumiseni (talirapsil varsumisest kuni esimeste õiepungadeni (kasvufaas 29-51) ja suvirapsil alates 2.lehest kuni esimeste õiepungadeni (kasvufaas 12-51)).
Kulunorm: 0,165 kg/ha

Lae: