NEXT-i kasutatakse kasvuregulaatorina taliodra ja talinisu lamandumise vältimiseks.

Toimeaine:

  • etüültrineksapak 250 g/l

Kasutusjuhend:
NEXT-i kasutatakse järgmistel põllukultuuridel:

  • talinisul kulunormiga 0,5 l/ha esimese ja teise kõrresõlme moodustumisel (BBCH 31-32),
  • taliodral kulunormiga 0,6 l/ha esimese kõrresõlme moodustumisest kuni kõrsumise lõpuni (BBCH 31-39).

Lae: