Herbitsiid üheiduleheliste ja kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks järgmistel kultuuridel: taliteraviljad (talinisu, -oder, -tritikale), söödamais, hernes, uba, sibul, küüslauk, porrulauk, porgand, juurpetersell, ristõielised köögiviljad, maasikas, seemneviljalised ja luuviljalised puuviljad.

Toimeaine:
Pendimetaliin 400 g/l

Kasutusjuhend:
Kultuur Kulunorm Kasutusaeg*
1)  kultuuridel
2) umbrohtudel
Märkused
Söödamais 3,7 l/ha 1) enne külvi või tärkamist kuni 2 päeva pärast külvi
2) tärkamiseelselt
Maasikas 3,3 l/ha 1) kevadel enne umbrohu tärkamist või enne istutamist
Hernes 1,1-2,5 l/ha 1) tärkamiseelselt – 3 päeva pärast külvi
2) tärkamiseelselt
Uba 1,1-1,6 l/ha
  1. tärkamiseelselt – 2-3 päeva pärast külvi
Mugulsibul, küüslauk 3,3 – 4,1 l/ha 1) tärkamiseelselt või tärkamisjärgselt 2 -3 lehe faasis 2) tärkamiseelselt, tärkamisjärgselt üheidulehelised kuni BBCH 11, kaheidulehelised kuni BBCH 12
Sibul (seemnest), porrulauk 3,3 – 4,1 l/ha 1) tärkamiseelselt 2) tärkamiseelselt
Ristõielised köögiviljad 3,3 – 4,1 l/ha 1) 2-3 päeva enne külvi 2) tärkamiseelselt
Talioder
Talinisu
Talitritikale
2,5-3,3 l/ha 1) tärkamiseelselt kuni 2 päeva pärast külvi või pärast tärkamist BBCH 13-21
2) tärkamiseelselt, tärkamisjärgselt
Üheidulehelised kuni BBCH 11, kaheidulehelised kuni BBCH 12
Seemneviljalised, luuviljalised 3,3 l/ha
  1. Enne pungade puhkemist

2) tärkamiseelselt

Kevadel
Porgand, juurpetersell 3,3 – 4,1 l/ha 1) tärkamiseelselt – 2-3 päeva pärast külvi 2) tärkamiseelselt

*BBCH 13-21 – 3.lehest kuni esimese kõrvalvõrse tekkimiseni

  Lae: