Herbitsiidlühi-ja pikaealiste kõrreliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks suhkru-, sööda-,söögi-ja lehtpeedil ning rapsil.

Toimeaine:

  • kvisalofop-p-etüül 50 g/l
Kasutusjuhend:
Kultuur Maksimaalne
kulunorm
(l/ha)
Kasutusaeg
Suhkrupeet, söödapeet, söögipeet ja lehtpeet 2,5 Pritsida kui kultuurtaimedel on arenenud 2 lehte. Mitte pritsida pärast juuli lõppu (kasvufaas 33-49).
Raps 1,25 Prootsida alates 2 lehe faasist ja enne, kui kultuur on suurema umbrohu poolt varjutatud (kasvufaas 12-32).

Lae: