Herbitsiid erinevate kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks talirapsil.

Toimeaine:

  • klopüraliid 300 g/l
Kasutusjuhend:
Põllukultuur Tõrjutavad umbrohud Kulunorm Ooteaeg Kasutamise aeg
1. põllukultuuridel
2. umbrohtudel
Taliraps Laialehelised
umbrohud
0,4 l / ha 1. BBCH 18-51*
2. tärkamisjärgselt

Lae: