Selektiivne tärkamisjärgselt kasutatav vees lahustuvate graanulitega herbitsiid laialeheliste ühe- ja mitmeaastaste umbrohtude tõrjeks rapsil.

CLAP FORTE-t võib osta ja kasutada ainult taimekaitsetunnistust omav isik.

Toimeaine:

  • klopüraliid (3,6-dikloorpüridiin-2-karboksüülamiid, dimetülamiin sool) – 720
    g/kg (72% w/w)

Lae: