Kontaktse toimega herbitsiid lühiealiste kaheiduleheliste umbrohtude tõrjeks hernel, maisil, suviteraviljadel ristiku või lutserni allakülviga, ristiku ja kõrreliste heintaimede seemnepõldudel ning ristiku ja kõrreliste heintaimedega rohumaadel (karjamaa ja niit).

Toimeaine:

  • 480 g/l bentasoon

Kasutusjuhend:

Suviteravili ristiku allakülviga segus kõrreliste heintaimedega (karjatamiseks ja/või niitmiseks):

1-1,5 l/ha, pritsida umbrohu idulehtede faasis, kui ristikul on moodustunud 1. kolmetis leht.

Suviteravili ristiku või lutserni allakülviga (karjatamiseks ja/või niitmiseks):

1,25 l/ha, pritsida umbrohu idulehtede faasis, kui ristikul ja lutsernil on moodustunud 1. kolmetisleht.

Odra/ herne segatis:

1,0 l/ha, pritsida kevadel (umbrohu idulehtede faasis).

Suviteravili ristiku allakülviga (seemnepõllud):

1,25 l/, pritsida umbrohu idulehtede faasis, kui ristikul on moodustunud 1. kolmetisleht.

Hernes (kaunadega või kaunadeta) Ühekordne pritsimine: 1,0 l/ha, pritsida umbrohtu esimeste idulehtede faasis.

Kahekordne pritsimine:

  • 0,4 l/ha. Pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis
  • 0,5 l/ha. Korrata pritsimist 7-10 päeva pärast

Hernes (kuivatamiseks või loomasöödaks): 1,0 l/ha. Pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis. Kahekordne pritsimine:

  • 0,4 l/ha. Pritsida umbrohu esimeste idulehtede faasis.
  • 0,5 l/ha. Korrata pritsimist 7-10 päeva pärast

Ristiku seemnepõllud: 1,5 l/ha + kleepaine. Pritsida mai kuus.

Kõrreliste heintaimede seemnepõllud: Pritsida saagiaasta kevadel kui kõrrelised heintaimed ja umbrohud on tärganud (aprilli lõpus või mai alguses). 2,0 l/ha (võib lisada kleepainet).

Kõrrelised heintaimed või ristik karjatamiseks ja/või niitmiseks: Pritsida saagiaasta kevadel kui kõrrelised heintaimed ja umbrohud on tärganud (aprilli lõpus või mai alguses). 2,0 l/ha (võib lisada kleepainet).

Mais: Kahekordne pritsimine:

  • 0,4 l/ha + kleepaine. Pritsida umbrohu idulehtede faasis.
  • 0,5 l/ha Benta 480 SL + kleepaine. Korrata pritsimist 7-10 päeva pärast kui umbrohud on uuesti tärganud.

Ühekordne pritsimine: 1,0 l/ha + kleepaine. Pritsida umbrohtude 2-3 lehe faasis.

Lae: