Fungitsiid jahukaste, laiksuste ja roostete tõrjeks suvi- ja talinisul, suvi- ja talitritikalel ning rukkil.
 
Toimeained:

  • asoksüstrobiin 200 g/l, tsüprokonasool 80 g/l

Kasutusjuhend: 1 l/ha, kasvustaadiumis BBCH 30-59 (kőrsumise algusest kuni loomise lõpuni). Suviteraviljadel 1 pritsimine, taliteraviljadel kuni 2 pritsimist intervalliga 21 päeva.

Lae: