NEXT, Helios 480 SL – laiem registreerimine

NEXT – (etüültrineksapak 25%) – mis oli varem registreeritud ainult talinisule ja talveliodrale on alates 7. veebruarist 2017 registreeritud ka suvinisule ja suviodrale.

Helios 480 SL – (kloorpürifoss 480 g/l) – mis oli varem registreeritud ainult talirapsile on alates 7. Veenruarist 2017 registreeritud ka suvirapsile, suvirüpsile ja talirüpsile.